• AUTOR ZPRÁVY civipolis
  18. 05. 2015 09:46
  Téma Dejme ženám šanci, vyzývají badatelé. Prozkoumají situaci na venkově.

  Olomouc - Jaké je dnes skutečné postavení žen na venkově? Mají dnes dostatek možností zapojovat se aktivněji do dění v obci? Nejen tyto otázky si kladou výzkumníci z olomouckého sdružení Civipolis. V projektu Dejme (že)nám šanci, který získal finanční podporu z takzvaných norských fondů, se zkušení badatelé společně se studenty z Katedry politologie a evropských studií zaměří na působení žen ve čtyřech moravských Místních akčních skupinách (MAS). Z terénního dotazníkového šetření vzejdou podklady, které poslouží zástupcům obcí, krajů i neziskových organizací. K dispozici však budou i všem dalším zájemcům o dění na venkově.
  Výzkumníci z Civipolis budou zjišťovat, co skutečně motivuje ženy žijící na venkově aktivně se zapojovat do vedoucích pozic v oblasti správy a rozvoje venkova a jaké bariéry jim v tom naopak brání.
  Sami venkovští obyvatelé, jichž je dnes v České republice téměř čtvrtina, spatřují nevýhody života mimo město především v omezených možnostech získat zaměstnání. Podle dosavadních průzkumů je o tom přesvědčeno devadesát procent žen žijících na venkově. „Takřka dvě třetiny si myslí, že perspektiva získat práci nebo šance uplatnit kvalifikaci jsou velmi malé. Třetina pak uvedla, že na venkově jsou malé výdělky. Ženy na venkově tedy patří mezi nejvíce znevýhodněné skupiny při vstupu na pracovní trh v České republice,“ uvedla manažerka projektu Hana Hurtíková s tím, že většina studií z této oblasti se zabývá uplatněním žen ve městech a ve vysokých manažerských pozicích, zatímco venkov dosud zůstával spíše stranou.
  V hledáčku analytiků z Civipolis se ocitnou zejména středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané obyvatelky i ženy po mateřské dovolené, které nemají práci. „Chceme zjistit, zda vůbec mají zájem být aktivnější v utváření života kolem sebe. Zajímá nás také, které faktory ovlivňují jejich zapojení do místních organizací,“ nastínila Hurtíková.
  Dotazované ženy badatelé vyberou prostřednictvím moravských Místních akčních skupin Moštěnka, Pomoraví, Moravská cesta a MAS Regionu Poodří. Inspiraci pro návrhy, jak měnit situaci týkající se rovnosti pohlaví na venkově, však budou hledat i v zahraničí. „Oslovíme například i zástupce z Norska,“ poznamenal vedoucí výzkumného týmu Michal Kuděla.
  Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou moci zastupitelé, starostové i představitelé neziskovek dozvědět na speciální konferenci. Organizátoři dále plánují odborný workshop pro zástupce MAS i účast na Národní konferenci Venkov, která každý rok přivítá několik stovek návštěvníků. Pro další zájemce budou výstupy k dispozici ve „stravitelné“ formě v elektronické příručce dostupné na webových stránkách partnerských MAS, www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz a www.unives.eu. „Na těchto stránkách se každý může zapojit do debaty o problematice rovných příležitostí a zastoupení mužů a žen,“ dodal Kuděla.
  Kontakt: Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová – ředitelka Civipolis o.p.s., info@civipolis.cz, 607085255

 • AUTOR ZPRÁVY Civipolis
  04. 04. 2014 11:00
  Téma POZVÁNKA NA KONFERENCI NOVÉ VIZE MĚSTSKÉ POLITIKY: 14.5.-16.5. v Olomouci

  Srdečně Vás zveme na konferenci Nové vize městské politiky, která sa bude konat od 14.5. do 16.5. v Olomouci. Jedným z důležitých panelů bude i ten, věnující se formám občanské participace. Hlavním hostem konference je svetově známý americký politolog Benjamin Barber. Hlásit se můžete na www.cityvision.cz. Pro studenty a zástupce neziskových organizací je konferenční poplatek výrazně snížený. Tešíme sa na Vás.

  Pozvánku najdete zde