Aktuality

DEJME ŽENÁM ŠANCI, VYZÍVAJÍ BADATELÉ. ROZKOUMAJÍ SITUACI NA VENKOVĚ.

Olomouc - Jaké je dnes skutečné postavení žen na venkově? Mají dnes dostatek možností zapojovat se aktivněji do dění v obci? Nejen tyto otázky si kladou výzkumníci z olomouckého sdružení Civipolis. V projektu Dejme (že)nám šanci, který získal finanční podporu z takzvaných norských fondů, se zkušení badatelé společně se studenty z Katedry politologie a evropských studií zaměří na působení žen ve čtyřech moravských Místních akčních skupinách (MAS). Z terénního dotazníkového šetření vzejdou podklady, které poslouží zástupcům obcí, krajů i neziskových organizací. K dispozici však budou i všem dalším zájemcům o dění na venkově.
Výzkumníci z Civipolis budou zjišťovat, co skutečně motivuje ženy žijící na venkově aktivně se zapojovat do vedoucích pozic v oblasti správy a rozvoje venkova a jaké bariéry jim v tom naopak brání.
Sami venkovští obyvatelé, jichž je dnes v České republice téměř čtvrtina, spatřují nevýhody života mimo město především v omezených možnostech získat zaměstnání. Podle dosavadních průzkumů je o tom přesvědčeno devadesát procent žen žijících na venkově. „Takřka dvě třetiny si myslí, že perspektiva získat práci nebo šance uplatnit kvalifikaci jsou velmi malé. Třetina pak uvedla, že na venkově jsou malé výdělky. Ženy na venkově tedy patří mezi nejvíce znevýhodněné skupiny při vstupu na pracovní trh v České republice,“ uvedla manažerka projektu Hana Hurtíková s tím, že většina studií z této oblasti se zabývá uplatněním žen ve městech a ve vysokých manažerských pozicích, zatímco venkov dosud zůstával spíše stranou.
V hledáčku analytiků z Civipolis se ocitnou zejména středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané obyvatelky i ženy po mateřské dovolené, které nemají práci. „Chceme zjistit, zda vůbec mají zájem být aktivnější v utváření života kolem sebe. Zajímá nás také, které faktory ovlivňují jejich zapojení do místních organizací,“ nastínila Hurtíková.
Dotazované ženy badatelé vyberou prostřednictvím moravských Místních akčních skupin Moštěnka, Pomoraví, Moravská cesta a MAS Regionu Poodří. Inspiraci pro návrhy, jak měnit situaci týkající se rovnosti pohlaví na venkově, však budou hledat i v zahraničí. „Oslovíme například i zástupce z Norska,“ poznamenal vedoucí výzkumného týmu Michal Kuděla.
Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou moci zastupitelé, starostové i představitelé neziskovek dozvědět na speciální konferenci. Organizátoři dále plánují odborný workshop pro zástupce MAS i účast na Národní konferenci Venkov, která každý rok přivítá několik stovek návštěvníků. Pro další zájemce budou výstupy k dispozici ve „stravitelné“ formě v elektronické příručce dostupné na webových stránkách partnerských MAS, www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz a www.unives.eu. „Na těchto stránkách se každý může zapojit do debaty o problematice rovných příležitostí a zastoupení mužů a žen,“ dodal Kuděla.
Kontakt: Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová – ředitelka Civipolis o.p.s., info@civipolis.cz, 607085255

KONFERENCE NOVÉ VIZE MĚSTSKÉHO VLÁDNUTÍ přinesla témata spolupráce měst a univerzit a ukázala úspěšnou občanskou participaci

Ve dnech 14. až 16. května hostila Olomouc konferenci, která si dala za cíl ukázat úspěšné příklady spolupráce měst a univerzit v západní Evropě a projekty a iniciativy, které pomohly k efektivnější participaci obyvatelstva na rozvoji a rozhodování ve městech. První den patřil zástupcům univerzit z Innsbrucku, Aalborgu nebo Ferrary, kteří poukázali na obtíže budování spolupráce s městy, ale i úspěchy, které tato spolupráce přináší. Program úvodního dne byl zakončen vystoupením hlavního řečníka, amerického politologa Benjamina R. Barbera, který v inspirující hodinové přenášce poukázal na globální hrozby, kterým čelí národní vlády a které by mohly a měly být řešeny na úrovni měst. Druhý a třetí den konference se účastníci věnovali projektům úspěšné občanské participace. Hosté z Polska podrobně představili participativní rozpočet ve městech Sopoty a Dąbrowa Górincza. Árpád Kovács a Gábor Szohr, budapešťští architekti, pak ukázali způsob, jak zapojit občany do revitalizace Telekiho parku od prvního nápadu do momentu realizace. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo pozvat do Olomouce zajímavé hosty z Německa, Polska nebo Maďarska, , kteří ze své praxe velmi dobře rozumějí úskalím i přínosům občanské participace a byli ochotni se s námi podělit o své zkušenosti a inspirovat nás“, zhodnotila obsazení konference ředitelka obecně prospěšné společnosti Civipolis Dana Hellová. „Děkujeme partnerům, Mezinárodnímu visegrádskému fondu, Fridrich-Ebert-Stiftung, Univerzitě Palackého a městu Olomouc, kteří se rozhodli podpořit konferenci, jejímž cílem bylo budování vztahů mezi městy a univerzitami a také mezi občany měst “, dodala Hellová. Příspěvky z konference a další informace budou k dispozici na webové stránce www.cityvision.cz.

Img 8062  Img 8086

POZVÁNKA NA KONFERENCI NOVÉ VIZE MĚSTSKÉ POLITIKY: 14.5.-16.5. v Olomouci.

Srdečně Vás zveme na konferenci Nové vize městské politiky, která sa bude konat od 14.5. do 16.5. v Olomouci. Jedným z důležitých panelů bude i ten, věnující se formám občanské participace. Hlavním hostem konference je svetově známý americký politolog Benjamin Barber. Hlásit se můžete na www.cityvision.cz. Pro studenty a zástupce neziskových organizací je konferenční poplatek výrazně snížený. Tešíme sa na Vás.

Pozvánku najdete zde

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTU

Projekt Sbliženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii byl ukončen k 30. 10. 2013. Nicméně nadále budeme poskytovat aktuální informace o zajímavých akcích, týkající se občanské participace, sledujte i náš facebook https://www.facebook.com/SblizeniPolitikou

POZVÁNKA NA AKCI: Jak funguje Moravskoslezský kraj: seznamte se s chodem krajského úřadu

Dne 30. 10. 2013 na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v místnosti C210

Jedinečné setkání se zástupci kraje a krajského úřadu Moravskoslezského kraje s cílem přiblížit fungování krajské samosprávy a poskytnout prostor pro diskusi o aktuálních problémech v otázce postavení národnostních menšin v MSK. Akce je určena veřejnosti, především pak členům Polského svazu kulturně osvětového Dolní Lutyně, Rychvald, Bohumín.

Program:
9:00-10:30 Popularizační přednáška „Proč máme kraje“ (prezentace ředitele KÚ Ing. Tomáše Kotyzy). Setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem.
10:30-10:45 Pauza
10:45-11:30 Workshop „Občan a politika“. Praktické ukázky, jak se zapojit do veřejného života v obci, ve které žiji (příklady z Moravskoslezského kraje).
11:30-12:00 Prohlídka KÚ

Oficiální pozvánku na akci naleznete zde.

Prosíme zájemce o účast, aby se registrovali na dana.hellova@upol.cz.

POZVÁNKA NA KONFERENCI: Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013


Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. a Civipolis, o.p.s. pořádají ve dnech 25. a 26. září 2013 konferenci, jež se bude věnovat hlavním problémům české společnosti a politiky. Úvodní kulatý stůl představí a zhodnotí události, které vedly k předčasným volbám. Panelové diskuze se budou týkat problematiky důvěry v politiku v české společnosti, respektive její krize, dále otázek přímé demokracie, která bývá mnohdy považována za lék na neduhy parlamentní demokracie. Poslední část věnujeme vztahu médií a politiky.

Pozvání mj. přijali Bohuslav Sobotka (předseda ČSSD), David Ondráčka (ředitel Transparency International ČR), Petr Nováček (politický komentátor ČRo), Václav Keprt (ředitel Arcidiecézní charity Olomouc), Jana Smiggels Kavková (ředitelka Fóra 50 %) a další.

Podrobný program naleznete zde

Nebo navštivte internetové stránky konference: http://www.konferenceos.ff.upol.cz/

Součástí konference jsou také odborné semináře, které se budou věnovat problematice korupce, lobbingu v neziskovém sektoru a mystery shoppingu ve veřejné správě. Zde naleznete anotace seminářů:

Anotaci semináře Jak bojovat s korupcí naleznete zde

Anotaci semináře Lobbing jako nástroj činnosti NNO naleznete zde

Anotaci semináře Misteryshopping ve veřejné správě naleznete zde

Na konferenci a semináře Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013 se můžete zaregistrovat na adrese info@civipolis.cz, kde uveďte vaše jméno a případně instituci/organizaci, kterou zastupujete.

Těšíme se na Vás v Olomouci.


POZVÁNKA NA AKCI: Jak funguje Olomoucký kraj: seznamte se s chodem krajského úřadu

Dovolujeme si Vás pozvat na jedinečné setkání se zástupci kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje má za cíl přiblížit občanům fungování krajské samosprávy a poskytnout prostor pro diskusi o aktuálních problémech kraje a perspektivách jejich řešení.

Místo a čas konání: 22. srpna 2013 od 13:00 hodin, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Program:
13:00-13:30 Přednáška na téma Česká společnost a politika (přednášející doc. Tomáš Lebeda, Ph.D. z Katedry politologie a evropských studií FF UP)
13:30-14:00 Přednáška a diskuse na téma Proč máme kraje (přednášející Bc. Ing. Libor Kolář, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje)
14:00-14:15 Přestávka (občerstvení)
14:00-14:30 Setkání se zástupci kraje
14:30-15:15 Workshop Občan a politika (praktické ukázky, jak se zapojit do veřejného života v obci, ve které žiji)
15:15-16:00 Prohlídka krajského úřadu

V případě zájmu zúčastnit se akce prosím pište na adresu dana.hellova@upol.cz nebo volejte na číslo 733 690 670. Počet účastníků je omezen.

Pozvánku naleznete zde

Těšíme se na Vaší účast!

SENIOŘI BEZ HRANIC - Projekt pro aktivní seniory

„Senioři bez hranic“ je prázdninová akce neziskových organizací, při které nabízí své aktivity seniorům 55+ zdarma.

Od června do konce srpna 2013 budou probíhat v Olomouci a okolí například výtvarné kurzy a dílničky, semináře zájmového vzdělávání, výuka společenského tance i street dance, jízdy na in-line bruslích, rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity, naučné vycházky, nordic walking a návštěva atraktivních míst.


Nejbližší akce:

Kurz keramické tvorby – výroba misek
Datum: 28. 06. 2013 (10:00)

Turistický pochod
Datum: 29. 06. 2013 (10:00)

Bezpečný senior
Datum: 01. 07. 2013 (08:00)

Bezpečný senior
Datum: 01. 07. 2013 (10:00)

Bezpečný senior
Datum: 01. 07. 2013 (13:00)

Výtvarný kurz - brož z organzy
Datum: 02. 07. 2013 (17:00)

Více informací k projektu i k jednotlivým akcím se dozvíte na webových stránkách http://www.senioribezhranic.cz/

  

POZVÁNKA NA WORKSHOP PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

KDY: Úterý 25. 6. 2013 (9 – 13 h)

KDE: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

Lektorka: Monika Mackovíková

Co to vlastně PR je a proč je nutné dělat PR kvalitně a profesionálně i v neziskových organizacích? Jak systematicky a koncepčně budovat dobré jméno organizace? Jak začít? Čemu věnovat pozornost a jakých chyb se vyvarovat?

Obsahem workshopu bude uvedení do problematiky PR a vztahu PR k marketingu. Účastníci se seznámí s tvorbou marketingové a PR strategie a plánu, dále s jednotlivými oblastmi interního i externího PR. V dalších částech bude věnován prostor Media Relations a také způsobům komunikace prostřednictvím online médií. Odpovíme si na otázky, jak mají vypadat kvalitní webové stránky a jak efektivně komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Zaměříme se také na plánování, realizaci a vyhodnocení speciálních eventů. Na jednotlivých případech si ukážeme dobré a špatné příklady z praxe.

V případě zájmu prosím o zaslání závazné přihlášky, ve které uveďte své jméno, pracovní pozici a neziskovou organizaci, kterou zastupujete na adresu dana.hellova@upol.cz do 19. 6. 2013.

Podrobnější informace naleznete zde

POZVÁNKA NA DISKUZI: PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ A REFORMA DEMOKRACIE NA LOKÁLNÍ ÚROVNI

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskuzi na téma přímé volby starostů v ČR, která se bude konat 10. 6. 2013 od 17:30 v Zámeckém klubu v Hranicích (Pernštejnské nám. 1)

Pozvání do diskuze přijali:
PETR GAZDÍK - předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAROSTOVÉ
JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ - starostka Mohelnice
TOMÁŠ ŠULÁK- starosta Veselíčka
DANIEL KLIMOVSKÝ- odborník na veřejnou správu, Technická univerzita v Košicích

Přijďte se i Vy zapojit do diskuze, kterou povede politolog Pavel Šaradín z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V případě zájmu o účast na diskuzi se, prosím, registrujte do 7. 6. 2013 na adrese dana.hellova@upol.cz

Více informací v zde

DEBATA O PSYCHOLOGICKÝCH A PRÁVNÍCH ÚSKALÍCH PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ SPOJENÁ S PROJEKCÍ FILMU ŠMEJDI V KINĚ CENTRUM BRUNTÁL

Dne 27. 5. 2013 od 17:30
za účasti spoluautorky filmu Šmejdi PhDr. Romany Mazalové a expertky na spotřebitelské právo JUDr. Blanky Vítové, Ph.D.
VSTUP NA FILM I DEBATU ZDARMA

Více informací viz povánka zde

Pozvánka na workshop: KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ANEB JAK SE EFEKTIVNĚ PROSADIT V MÉDIÍCH

KDY: 3. června 2013    KDE: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, Olomouc

Máte pocit, že nemáte vytvořenou dobrou komunikační strategii? Máte problém se mediálně „prodat“?

Ústředním motivem nabízeného jednodenního workshopu je zlepšení komunikace a způsobu předávání informací veřejnosti prostřednictvím tradičních i nových sdělovacích prostředků.

V případě zájmu prosím o zaslání závazné přihlášky na dana.hellova@upol.cz

Více informací viz pozvánka zde

FOTOGRAFIE Z AKCE VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE MAS MOŠTĚNKA 2014-2020

Img 0543   Img 0571

Img 0553   Img 0563

POZVÁNKA: JAK INFORMOVAT, PSÁT A VYDÁVAT OBECNÍ ZPRAVODAJE

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Jak informovat, Jak psát a vydávat  obecní zpravodaje, která se uskuteční 9. listopadu 2012 od 9. do 12. hod. v přednáškovém sále Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Pokud se chcete dozvědět, jak komunikovat s médii, jak dobře prezentovat obec či spolek, sdružení, jak psát tiskovou zprávu,
čemu se ve zpravodaji vyhnout atd., přihlaste se do 7.listopadu na e-mailové adrese hana.gregorova@upol.cz

Kapacita je omezena.

Workshop pořádá Středomoravská agentura rozvoje venkova
o.p.s., je zcela zdarma a povedou jej zkušení novináři.


Za organizátory Hana Gregorová.