Místní a krajské referendum

Vedle zastupitelské demokracie je v České republice realizována i přímá demokracie, tedy výkon moci přímo lidem, v podobě hlasování v referendu.

Právní úprava obecného celostátního referenda dosud chybí, existuje však tzv. místní referendum pro obecní záležitosti a od 1. ledna 2011 pak krajské referendum

Ústava ČR v čl. 2 odst. 2 uvádí, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Ústavní zákon o obecném referendu však dosud nebyl přijat.

Ústavní zákon č. 515/2002 Sb. sice zakotvil celostátní referendum, ale pouze pro účely vyslovení souhlasu se vstupem do EU. Pokusy na uzákonění všeobecného referenda, kterých bylo dosud 12, zatím vždy ztroskotaly na odmítnutí tohoto zákona některými politickými stranami (Podrobnější přehled neschválených návrhů zákona o referendu naleznete na tomto odkaze http://www.psp.cz/eknih/index.htm )

Proč iniciovat místní nebo krajské referendum 

Existují nějaké důležité změny, jež byste chtěli prosadit ve vaší obci či kraji a myslíte, že se na nich shodnete s většinou obyvatel?

Prosazují vaši volení zástupci určitý záměr přesto, že jeho realizace zjevně nebude ve prospěch obce či kraje?

Pokud jde o záměr či akci, která spadá do tzv. samostatné působnosti obce (kraje), mohou občané sami rozhodnout - v místním a krajském referendu. Předmětem takového rozhodování pak může být i rozdělení či sloučení obcí, využití důležitého objektu v majetku obce, postoj k plánované stavbě v obci apod.

Víme-li, nebo jsme-li si téměř jisti, že danou věc podpoří většina našich spoluobčanů, patří vyvolání místního či krajského referenda mezi nejúčinnější způsoby, jak něco na místní úrovni prosadit, popřípadě přání většiny zviditelnit a významně medializovat.

Pokud totiž místní referendum proběhne podle všech pravidel, jsou jeho výsledky pro obec závazné a právně vynutitelné.

Přečtěte si více o:

Místní referendum

Krajské referendum

Související odkazy