Politická gramotnost

Pojem finanční gramotnost je v posledních letech velmi frekventovaným a vyjadřuje nutnost dobře se vyznat ve finančních záležitostech. Pokud jde o politiku, sousloví politická gramotnost se naopak nepoužívá příliš často. Podíváme-li se však na některé údaje, například na konstantní nedůvěru vůči politickým institucím, politikům i politickým stranám, neměli bychom se jeho používání bránit.

V oblasti politiky se naproti tomu velmi užívá jiné sousloví, politická kultura. Většinou jde o jakýsi „soubor sdílených hodnot, postojů a přesvědčení, který v dané společnosti či sociální skupině nabývá charakteru relativně stabilního a kontinuálního modelu či vzorce, podle něhož se jedinci orientují k politice, politickému systému“. Přičemž převažuje negativní stanovisko, že politická kultura je u nás na nízké úrovni. Sociální vědci publikovali řadu studií, přičemž si položili otázku: Jaká je vlastně politická kultura české posttransformační společnosti? Podle nich ji charakterizují především tyto atributy:

  • Slabá občanská společnost
  • Vysoká míra sociální nedůvěry a nedůvěry v institucionalizovanou politiku (zejména stranickou)
  • Vysoký stupeň politického odcizení a občanské bezmocnosti
  • Nízká míra pocitu občanské kompetence a vlivu na politiku
  • Chybějící pluralita přirozených elit
  • Sklon velké části veřejnosti podléhat nekriticky politickým autoritám – ochota svěřovat jim velký díl kontroly a odpovědnosti současně s pocitem vlastní neodpovědnosti

V průzkumech European Social Survey jsou kladeny otázky, které se přímo k politické gramotnosti vztahují, například Jak často se Vám politika zdá být tak složitá, že vlastně nemůžete pochopit, co se děje? Řekl(a) byste, že politici se zajímají jen o získávání hlasů voličů než o názory lidí? Jak moc se zajímáte o politiku? Nakolik důvěřujete národnímu parlamentu? Z odpovědí pak vyplývá, že postoje respondentů Českou republiku řadí k zemím jako Španělsko, Turecko, Řecko či Portugalsko. Důvěra v parlament je velmi nízká, Češi politice nerozumějí, zdá se jim příliš složitá, odmítají se politicky angažovat a vyjadřují značné politické odcizení.

Kromě toho Eurobarometer přinesl šetření, kdy na základě několika jednoduchých otázek vyplynulo, že Češi patří k méně politicky gramotným národům.

Co z uvedeného vyplývá? Značné politické odcizení může vést k apatii, nízké volební účasti a nakonec nedůvěře v demokratický režim. Posilování politické gramotnosti je řešením, sice velmi zdlouhavým, ale jak se ukazuje, potřebným.

Cílem našeho projektu je zvyšovat politickou gramotnost. Naše aktivity směřují k zvyšování politické participace na všech úrovních. Naše workshopy si kladou tyto cíle. Připojte se k nám.

Vaše dotazy, návrhy a připomínky na doplnění nám prosím posílejte na adresu sblizenipolitikou@seznam.cz nebo vložte jako komentář do diskuzního fóra

Uvítáme také Vaše zkušenosti s občanskými aktivitami!

Pokud máte zájem o pravidelné automatické zasílání novinek z tohoto webu e-mailem, zaregistrujte svojí e-mailovou adresu.