Příklady dobré praxe

MÍSTNÍ REFERENDA A INICIATIVY ZA ROK 2013

PLZEŇ

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhlo v Plzni místní referendum o stavbě nového obchodního centra OC Aréna. Odpor části občanů proti záměru výstavby se datuje do roku 2010, kdy vzniká petice proti OC Aréna odmítající nákupní centrum a požadující veřejnou debatu, architektonickou soutěž a přijetí regulačního plánu. Ještě do konce téhož roku je podepsána 2000 občany. V říjnu 2011, kdy už petice čítá přes devět tisíc podpisů, zahajuje přípravný výbor sběr podpisů pod návrh vyhlášení místního referenda, do konce roku podepsalo deset tisíc občanů.

Iniciativa místních občanů byla úspěšná (návrh podepsalo 20 tisíc Plzeňanů a bylo vypsáno referendum) – referenda se účastnilo 42% z celkového počtu oprávněných voličů, přičemž 63% účastníků se vyslovilo 63%.

Pro více informací navštivte webové stránky iniciativy, které naleznete zde

PRAHA 7

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se v Praze 7 uskutečnilo, současně s prvním kolem prezidentských voleb, hlasování v místním referendu. Občané Prahy 7 rozhodovali o čtyřech otázkách souvisejících s budoucím umístěním nové radnice Prahy 7, které vyhlásil Nejvyšší správní soud, a třech otázkách vyhlášených Zastupitelstvem MČ Praha 7. V obou případech hlasovalo více než zákonem požadovaných 35% osob oprávněných hlasovat v místním referendu. Občané vyjádřili souhlas se všemi otázkami týkajícími se nové radnice a s otázkou zachování zdravotnického zařízení léčebně preventivní péče na území Prahy 7. Pro zbývající dvě otázky vyhlášené Zastupitelstvem MČ Praha 7 se nevyslovil zákonem předepsaný počet hlasujících. Z celkového počtu 32 688 osob oprávněných hlasovat v místním referendu v Praze 7 se referenda o nové radnici zúčastnilo 14 540 občanů (44,5%), o otázkách vyhlášených zastupitelstvem hlasovalo 13 514 občanů (41,3%).

Pro více informací navštivte web přípravné výboru, který naleznete zde

ZÁBŘEH

Občané města se rozhodli již v roce 2008 uspořádat referendum o prodeji pozemků firmě Wanemi s plánem vybudovat energetický zdroj a papírnu, zastupitelstvo však odmítlo. Po neúspěšné žalobě u Krajského soudu v Ostravě byla podána ústavní stížnost, v únoru 2012 bylo dáno za pravdu občanům a uložena povinnost vyhlásit místní referendum. Referenda se zúčastnilo téměř 60 % oprávněných voličů. Na otázku, zda souhlasí s tím, aby město pozemky firmě pro její investiční záměr prodalo, odpovědělo ne přes pět tisíc voličů a byly tak splněny zákonem dané podmínky pro uznání platnosti referenda.

Webové stránky iniciativy Za zdravý Rajáček o.s., která akci organizovala naleznete zde

KOBĚŘICE NA OPAVSKU

V místním referendu v lednu 2013 občané obce rozhodovali o prodeji nedostavěné budovy obchodního centra s přilehlými pozemky investorovi, jenž měl v úmyslu zřídit zde supermarket. Referenda se zúčastnilo téměř 58% všech oprávněných voličů, 60% z nich se vyslovilo proti záměru prodeje objektu. Zajímavostí je, že už v roce 2010 vyhlásila obec referendum, kde se ptala občanů na to, zda si zde přejí vybudovat obecní a komunitní centrum, z důvodu nedostatku finančních prostředků z toho ale sešlo.
Web určený referendu už není zpřístupněn.