Realizované akce

V rámci projektu plánujeme organizaci workshopů, které se zaměří na zlepšení komunikace a předávání informací občanům. Dále budou realizovány workshopy zaměřené na vzdělávání v problematice aktivního občanství.

Již byly uskutečněny tyto workshopy:


ZLEPŠOVÁNÍ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE SAMOSPRÁVY, MAS A NEZISKOVÉHO SEKTORU - PŘÍKLAD GEOPARKU JESENÍKY

Dne 21.10. proběhl odborný worskhop, na kterém se setkali zástupci samosprávy, MAS a neziskového sektoru. Tématem workshopu bylo představení možností vzájemné spolupráce na příkladu tvorby Geoparku Jeseníky. Pod odborným vedením PhDr. Jana Závěšičkého byli účastníci seznámeni s konkrétními postupy, jak je možné se do podobných projektů zapojit a dále rozvíjet efektivní spolupráci. Prezentace je k dispozici zde. Následně Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. představil v čem spočívá marketing venkova a jak lze pomocí dotazníkových šetření získávat cenné informace pro přípravu projektů vzájemné spolupráce. Prezentaci naleznete zde.

P1010460   P1010465

JAK FUNGUJE ZLÍNSKÝ KRAJ: SEZNAMTE SE S CHODEM KRAJSKÉHO ÚŘADU

Dne 16.10. proběhl ve Zlíně úspěšný workshop na téma Jak funguje Zlínský kraj. S chodem městského úřadu a jeho komunikaci s občany seznámila účastníky semináře Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin.

P1010441   P1010457

P1010452   P1010457

JAK BOJOVAT S KORUPCÍ

V rámci konference s názvem Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013 se dne 25. září 2013 uskutečnil odborný worskop s aktuální tématikou Jak bojovat s korupcí. Lektorem byl David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR. Nejprve seznámil účastníky s pojmem korupce a aktuálními příklady ze současnosti, posléze proběhla diskuze nad nástroji, jak s korupcí bojovat.

Img 2387   Img 2384

Img 2388   Img 2397

LOBBING JAKO NÁSTROJ ČINNOSTI NNO

V rámci konference s názvem Otevřená společnost. Občan, participace a volby 2013 se dne 26. září 2013 uskutečnil úspěšný worskop s aktuální tématikou Lobbingu jako nástroje činnosti NNO. Lektorkou byla Jana Vargovčíková, koordinátorka advokační činnosti z organizace Amnesty International České republiky.

Prezentaci naleznete zde


Img 2427  Img 2429

JAK FUNGUJE OLOMOUCKÝ KRAJ: SEZNAMTE SE S CHODEM KRAJSKÉHO ÚŘADU

Dne 22. 8. proběhla v rámci projektu další úspěšná akce. Cílem setkání veřejností se zástupci Olomouckého krajského úřadu bylo přiblížit fungování krajské samosprávy a poskytnout prostor pro diskuzi o aktuálních problémech kraje a perspektivě jejich řešení.

V prvním bloku vystoupil doc. Tomáš Lebeda, který pohovořil o současném stavu politiky v ČR, o vysoké míře nedůvěry v politiku a její představitele. Následně vedl s publikem diskuzi o východiscích z této krize. Posléze vystoupil ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Libor Kolář, který ve své prezentaci s názvem Proč máme kraje, představil strukturu a fungování krajského úřadu. 

V další části debatovali s návštěvníky akce představitelé kraje, konkrétně hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a náměstci OLK. Po přestávce vystoupila se svou prezentací s názvem Jak funguje Olomoucký kraj vedoucí odboru sociálních věcí OLK Mgr. Irena Sonntagová.

V závěrečné části setkání na Olomouckém krajském úřadě se uskutečnil workshop Občan a politika, ve kterém mladí politologové Michal Kuděla a Karel Parál, hovořili o možnostech zapojení občanů do dění v obci (prezentace s názvem Občan a politika je k dispozici zde).

1  2

3  4

5  6

DEBATA O PŘÍMÉ VOLBĚ STAROSTŮ

Máme za sebou další úspešnou akci. Děkujeme hostům debaty i účastníkům, kteří dorazili a do debaty se aktivně zapojili.

Prezentaci odborníků naleznete zde

Přepis workshopu naleznete zde

Img 2237   Img 2238

Img 2244   Img 2246

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ANEB JAK SE EFEKTIVNĚ PROSADIT V MÉDIÍCH

Dne 3.6. 2013 se uskutečnil tento výborný workshop.  Děkujeme skvělým lektorkám!


P1000637  P1000635 P1000630

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE MAS MOŠTĚNKA NA OBDOBÍ 2014-2020

Dne 16. 4. se uskutečnilo veřejné projednávání integrované strategie rozvoje MAS Moštěnka na období 2014-2020. Fotografie ze zmíněné akce naleznete níže.


Img 0543   Img 0571

Img 0553   Img 0563

BESEDA S OBČANY S NÁZVEM VÝŠKOVÉ STAVBY A ROZVOJ MĚSTA OLOMOUCE?

Dne 27.2. 2013 se uskutečnila podnětná beseda s názvem Výškové stavby a rozvoj města Olomouce? Fotografie ze zmíněné akce naleznete níže. O besedě infomoval i Olomoucký deník (zprávu si můžete přečíst zde)

P1000495 P1000494 P1000492 P1000491

JAK KOMUNIKOVAT S OBČANY POMOCÍ OBECNÍCH ZPRAVODAJŮ

Tento úspěšný worskhop se uskutečnil dne 25. 1. 2013 uskutečnil v Domě kultury v Šumperku. Zkušené lektorky z praxe (paní Martina Šaradínová, dlouholetá novinářka a redaktorka v regionálních i celostátních médiích a paní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova) představily účastníkům workshopu tipy jak zatraktivnit obsah i vzhled obecních zpravodajů, seznámily je se základními technikami PR a psaní tiskových zpráv apod. V rámci workshopu proběhla rovněž diskuze o problémech, se kterými se tvůrci zpravodajů v praxi nejčastěji potýkají.

Prezentace z workshopu naleznete zde: Obecní zpravodaj a Spoluprace s medii

P1000421 P1000429 P1000432


VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ STRATEGIE MAS-PM 2014-2020.

Dne 23. 10. 2012 se na zámku v Dřevohosticích uskutečnil výborný workshop pro širokou veřejnost zaměřený na projednávání nové strategie pro zástupce místních akčních skupin v regionu. Workshop vedl Tomáš Šulák z MAS Moštěnka.

Zde si můžete stáhnout prezentaci z workshopu

Img 1205Img 1200Img 1190Img 1156

JAK PSÁT OBECNÍ ZPRAVODAJ

V listopadu 2012 se uskutečnil tento výborný workshop na Uherskohradišťsku a Jesenicku.  Byl určen všem, kteří se již na přípravě obecního zpravodaje ve své obci podílejí a chtějí svojí práci zlepšit a zefektivnit. Zároveň byli osloveni ti, kteří o vydávání obecného zpravodaje zatím jen uvažují a hledají bližší informace či užitečné tipy, jak psát a vydávat obecní zpravodaj.

Dsc04044Dsc04041Dsc04035

WORKSHOP PRO VOLIČE A JEJICH REPREZENTANTY: JAK POROZUMĚT KRAJSKÉ POLITICE

Dne 17. 9. 2012 se uskutečnil první z plánovaných workshopů, jenž zprostředkoval setkání kandidátů do krajských voleb v Olomouckém kraji s veřejností. Workshop moderovaný Pavlem Šaradínem přiblížil účastníkům krajskou politiku z pohledu jejich vnitřních mechanizmů a reálných procesů a poukázal na některá její specifika. Cílem workshopu bylo kromě podpory aktivní politické participace zejména upozornit na rovinu vykazovatelnosti volených krajských reprezentantů.